Documento sin título

Metodologia

Es tracta d’un màster teòric-pràctic. La metodologia essencial aplicada és la del Mètode del Cas o Harvard, les classes es conceben d’una forma totalment dinàmica i participativa. Es combinen lliçons teòriques, conferències magistrals de continguts sòlids i de rigor, amb l’objectiu de desenvolupar les habilitats, destreses, tècniques que facin possible donar resposta a la gestió pública, a l'exercici del lideratge i l'estratègia de comunicació.

A més a més, té la intenció d’atendre a les demandes de formació en l’àmbit de les institucions públiques dels partits polítics i del tercer sector en matèria de gestió i de direcció: des d’una perspectiva realista i d’acord amb els canvis que requereix l’àmbit d’allò públic en el marc de la societat del coneixement i de la informació.

Iniciatives que afavoreixen la formació i l’aprenentatge de l’alumne:

1- Conferències magistrals

2- Fòrums de debat. Tallers i Work Shop

3- Tutories periòdiques per al desenvolupament de la tesina o Treball de Fi de Màster

4- Casos pràctics

 Máster en Liderazgo Político Método del Caso

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

Els alumnes disposaran d’una bibliografia bàsica i una altra d’específica o complementària per cada assignatura que podran consultar a biblioteques o a la Intranet del Màster.

De la mateixa manera, podran rebre apunts o dossiers (integrats en el cost de la matrícula). Tot i això, cada professor pot ampliar la documentació per a un millor seguiment i estudi de la seva assignatura, per exemple, mitjançant fitxes, presentacions, lectures o altres materials de suport. Exceptuant articles, premsa, llibres o qualsevol publicació sense l’autorització expressa del seu autor o sense la cessió dels drets de propietat intel·lectual per ser distribuïts massivament entre els alumnes.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s