Documento sin título

AVALUACIÓ

Per superar el curs serà requisit indispensable l’assistència al 80 % de les classes.

La valoració dels diversos mòduls es realitzarà mitjançant el procediment d’avaluació continuada i l’examen lliure. O bé, mitjançant treballs individuals o grupals a judici dels docents respectius que han intervingut en cada mòdul.

S’haurà de realitzar un treball final de postgrau (tesina) que serà defensat públicament davant d’un tribunal compost per professors del Màster. La qualificació obtinguda d’aquest treball comporta la qualificació final del Màster.

Per altra banda, el projecte de final de màster o tesina constitueix un treball que articula la gran majoria de coneixements i habilitats adquirits durant el curs i contempla una conclusió al procés i tema escollits per l’alumne/a. Aquest treball es realitza en grups amb l’objectiu d’estimular el diàleg, l’intercanvi d’idees i el treball en equip.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s